מימוש זכויות

מימוש זכויות
זכויות ביטוח לאומי לחולה סוכרת

 

לצד ההתקדמות בחקר מחלת הסוכרת והתרופות החדשות לטיפול במחלה אנו עדים לפגיעה בכושר העבודה אצל חולי סוכרת וצורך במקור הכנסה תחליפי בשל אובדן מלא או חלקי של כושר העבודה הן בשל פגיעה ממחלת הסוכרת והן בשל הטיפול היום יומי ותופעת ההיפוגליקמיה. הכתובת העקרית של חולי הסוכרת בישראל למימוש זכויות הוא הביטוח הלאומי המקנה זכויות כלכליות וקצבאות לחולי סוכרת לפי קריטריונים של פגיעה.

הקריטריון לקבלת אחוזי נכות וזכויות ביטוח לאומי של חולי סוכרת נגזר מהפגיעה באיברי מטרה . בתקנות הביטוח הלאומי , תחת פרק מחלות פנימיות , פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים נקבעו אחוזי נכות
היפרגליקמיה או סוכרת, בלא טיפול תרופתי 0%

מימוש זכויות אחוזי נכות ביטוח לאומי

1
הפרעה בסבילות לפחמימות 4 .סכרת MELLITUS DIABETES
IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE 0%
2
סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד. 5%*
3
סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים %10
4
סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין %20
5
א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות
וצורך מוגבר בניטור עצמי 40%
ב. סוכרת "שבירה" (BRITTLE (או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין %40
ג. סוכרת הריונית – מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד %40
(6 (סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול):
א. נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית – מוטורית או אוטונומית);
ב. רטינופתיה סוכרתית (של הרקע – BDR ,או משגשגת – PDR;(
ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;
ד. מחלת כלי דם היקפיים
ה. מחלת כלי דם כלילים.
לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת
בהתאם למבחנים ספציפיים הנובעת מהם לא עולה על %30 ;עלתה על %30 – יש לקבוע נכות נפרדת נוספת 65%
%100% 30 ומעלה
(7 (כמו בפרט משנה (6 (אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של
פרט 4)2 – (הניפוי לענין נכות כללית נוסף בק"ת 5994 ,התשנ"ט, עמ' 1116 ,ת"ת 97.9.10 .
פרט 4 – בנוסח מקורי: לאחר יום התחילה. הוראת תחולה קובעת כי הניפוי יחול גם על מי שהגיש תביעה לפני יום התחילה והועדה או הועדה לעררים דנה בענינו
או הפרשה קלה (שאינה עולה על GR 15 ביממה) מצב תזונתי טוב, אין סיבוכים, "(א) הסוכר בדם מוגבר במידה קלה עד ( %MG 160 בצום), אין הפרשת סוכר בשתן זקוק רק לדיאטה ומאוזן ללא תרופות ***10%""
(ב)
המצב כמתואר לעיל, אבל החולה זקוק לשם איזון לתרופות אנטידיאבטיות
%20 **בצורת כדורים או כמות INSULIN שאינה עולה על 20 יחידות ליממה
(ג)
החולה זקוק לכמות INSULIN בינונית, כלומר עד 50 יחידות ליממה, קיימת
הפרשת סוכר בשתן שאינה עולה על 30 גרם ביממה, אין אצידוזיס, אין הופעות
היפוגליקמיות, המצב הכללי נשאר טוב ואין סיבוכים אחרים
30%
(ד)
המצב כמתואר לעיל, אבל מופיעים לעיתים סימנים להיפוגליקמיה או מצבי
אצידוזיס חולפים ומצב תזונתי ירוד
40%
(ה)
החולה זקוק לכמות INSULIN עד 100 יחידות ביממה, קיימים לפעמים סימנים
היפוגליקמיים או הופעות אצידוזיס חולפות, מופיעים סיבוכים קלים מזמן
לזמן כגון: זיהומים, גרדת בעור, ירידה במשקל, פגיעה קלה במערכת העצבים
וכו'
50%
בהופעות של אצידוזיס או היפוגליקמיה וכן סכרת בלתי יציבה אצל צעירים
(ו)
סכרת קשה הדורשת מעל ל-100 יחידות INSULIN ביממה, מלווה מזמן לזמן
(JUVENILE BIRTTLW DIABETES) 70%
(ז)
סכרת קשה מאד, הדורשת אשפוז לעתים קרובות או אשר הביאה לסיבוכים
קשים, השוללים מהחולה לחלוטין את כושר העבודה
100%
(ח)
הופיעו סיבוכים כגון: שינויים ברשתית, הפרעות במחזור הדם, פגיעה בכליות,
במערכת העצבים וכדומה, במידה שאחוזי הנכות שנקבעו עבור הסכרת לפי
הקריטריונים שבסעיפים הקטנים א-1 אינם משקפים סיבוכים אלה, ייקבעו
אחוזי נכות נוספים עבור הפגימות בהתאם לאחוזי הנכות לאותה הפגימה".

(ד)
סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין (ארבע זריקות ומעלה ביום או
שימוש במשאבת אינסולין) 40%
(ה)
סוכרת המטופלת באינסולין ומתאפיינת באי יציבות קלינית בולטת הגורמת לאחד מאלה:
חסר נוירולוגי (סוכרת שבירה), חמצת מטבולית, משבר היפראוסמוטי, אבדן הכרה או
זריקת גלוקוז, מתן עירוי גלוקוז או אשפוז); לעניין זה, "אירוע היפוגליקמיה קשה" – לשני אירועי היפוגליקמיה קשים במשך שנתיים המחייבים עזרה של גורם חיצוני (מתן ירידה בערך גלוקוז הדם מתחת ל- 50 מג/דל הנמדדת באמצעות מד גלוקוז אישי או בדיקת
מעבדה, והמלווה באיבוד הכרה, פרכוסים או הכרה מעורפלת
50%
(ו)
סוכרת עם סיבוך באחד מאברי המטרה בחומרה של %30 לפחות או עם שני סיבוכים
לפחות באברי המטרה, שחומרת כל אחד מהם %20 לפחות
65%
(ז)
סוכרת עם שלושה סיבוכים לפחות באברי המטרה, כאשר חומרת כל אחד מהם %30
לפחות 100%
(ח)
סוכרת הריונית – הנכות בזמן ההיריון תיקבע לפי פרטי משנה (א) עד (ה).
הערה: לא תיקבע נכות נפרדת בעד ליקוי באברי המטרה שחומרתו %50 או פחות.