זכויות ביטוח לאומי לחולה סוכרת

מימוש זכויות ביטוח לאומי לחולה סוכרת

מחלת הסוכרת היא מחלה כרונית שעד היום טרם נמצא לה מרפא. היא מאופיינת על ידי רמה גבוהה של סוכר (גלוקוז) בדם כתוצאה מהפרשת כמות נמוכה מהנדרש של אינסולין. האינסולין הוא הורמון שאחראי על ספיגת סוכרים בדם והעברתם לאיברי הגוף כאנרגיה לתפקוד תקין. בשלבים מתקדמים של מחלת הסוכרת, ללא אספקה סדירה של גלוקוז, קיים סכנה של פגיעה לאיברי הגוף שעלולה להוביל אף להתפרצותם של מחלות נוספות.

 
 

מחלת הסוכרת כמחלת עבודה

האם הביטוח הלאומי מפצה על עובדן כושר העבודה כתוצאה מסוכרת? איך אפשר לממש את הזכויות שלי כחולה סוכרת?

כיום מחלת הסוכרת מוכרת כמחלת עבודה שעלולה להגרם בעקבות אירוע חריג בעבודה, או מצב של מתח ולחץ מתמשך בעבודה. במצבי טראומה ולחץ, רמת הסוכר בדם עולה ורמת האינסולין יורדת. אם המצב הזה ממשיך לאורך זמן, מחלת הסוכרת עלולה להתפרץ.

ביטוח הלאומי מעניק גמלת נכות עבודה לחולי סוכרת בהתאם לקריטריונים מסויימים. כדי לבדוק אפשרות של מימוש זכויות ולקבל גמלת נכות זו, על החולה לעבור תהליך לקביעת אחוזי נכות על ידי ועדות רפואיות של הביטוח הלאומי.

חולה סוכרת מכל סוג – סוג 1, סוג 2 וסוכרת הריונית – רשאים להבדק בוועדה רפואית של הביטוח הלאומי כדי לקבל הכרה כנכת מחלת הסוכרת. לפי מצבו הרפואי והתפקודי של כל חולה, יקבע הביטוח הלאומי את אחוזי הנכות. רק חולים עם אחוזי נכות מעל רף שנקבע יל ידי הביטוח הלאומי, יקבלו הכרה כנכים.

חולים שאחוזי נכותם מעל אותו רף, יבדקו על ידי וועדה נוספת לקביעת נכות כללית. וועדה זו תבדוק את היכולת התפקודית של החולה המאפשרת או מקשה על המשך עבודתו, והשפעת קיום מחלת הסוכרת על היכולת הזו.

חשוב לציין שאחוזי הנכות של חולה מסוים יכולים להשתנות – בדרך כלל מדובר על עליה – אם מתפתחים סיבוכים או מחלות שונות הנובעות ממחלת הסוכרת. במקרה כזה, החולה יעבור שוב ועדות רפואיות לעדכון אחוזי הנכות וגמלת הנכות הניתנת על ידי ביטוח הלאומי.

 

 

אחוזי נכות ביטוח לאומי בתהליך מימוש זכויות לחולי סוכרת

מחלת הסוכרת נקבע כמחלת עבודה על ידי הביטוח הלאומי. פירוט אחוזי הנכות הקשורים לסוכרת נמצאים בחלק א' של התוספת של "תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז- 1956". בתאריך 1.12.2014 חל עדכון לנוסח אחוזי הנכות. העדכון האחרון מפורט להלן:

  1. סוכרת

בפרט זה, "אברי המטרה" – עיניים, מערכת העצבים, כליות וכלי דם גדולים וקטנים (כולל מערכת קרדיו וסקולרית).

(א) היפרגליקמיה או סוכרת, בלא טיפול תרופתי. 0%
(ב) סוכרת בטיפול פומי או אנלוג 1 – GLP. 10%
(ג) סוכרת בטיפול אינסולין או בטיפול משולב עם אינסולין. 20%
(ד) סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין (ארבע זריקות ומעלה ביום או שימוש במשאבת אינסולין). 40%
(ה) סוכרת המטופלת באינסולין ומתאפיינת באי יציבות קלינית בולטת הגורמת לאחד מאלה: חסר נוירולוגי (סוכרת שבירה), חמצת מטבולית, משבר היפראוסמוטי, אבדן הכרה או לשני אירועי היפוגליקמיה קשים במשך שנתיים המחייבים עזרה של גורם חיצוני (מתן זריקת גלוקוז, מתן עירוי גלוקוז או אשפוז); לעניין זה, "אירוע היפוגליקמיה קשה" – ירידה בערך גלוקוז הדם מתחת ל- 50 מג/דל הנמדדת באמצעות מד גלוקוז אישי או בדיקת מעבדה, והמלווה באיבוד הכרה, פרכוסים או הכרה מעורפלת.

 

50%
(ו) סוכרת עם סיבוך באחד מאברי המטרה בחומרה של 30% לפחות או עם שני סיבוכים לפחות באברי המטרה, שחומרת כל אחד מהם 20% לפחות.

 

65%
(ז) סוכרת עם שלושה סיבוכים לפחות באברי המטרה, כאשר חומרת כל אחד מהם 30% לפחות. 100%
(ח) סוכרת הריונית – הנכות בזמן ההיריון תיקבע לפי פרטי משנה (א) עד (ה).  

חשוב לדעת שהנוסח לעיל תקף עבור כל מי שמגיש בקשה חדשה או ערעור לגבי אחוזי נכות הקשורים למחלת הסוכרת אחרי התאריך 1.12.2014. עוד נקבע כי עד התאריך 30.11.2017 תקבע ועדה או ועדת הערעורים את דרגת נכותו של אדם שהגיש את תביעתו לפנ תאריך 1.12.2014 על פי הגבוה מבין אלה: (1) דרגת הנכות בהתאם לתקנות לפני 1.12.2014 ו-(2) דרגת הנכות בהתאם לתקנות המעודכנות לאחר תאריך 1.12.2014.

ניתן למצוא את הנוסח הקודם של התקנות שקובעות את אחוזי הנכות לחולי סוכרת באתר של הביטוח הלאומי בכתובת:

https://www.btl.gov.il/Laws1/02_0001_150700.pdf

מימוש זכויות חולי סוכרת על ידי מומחים למימוש זכויות ביטוח לאומי חברות ביטוח איתור כספים אבודים חינם לחולי סוכרת לחצו כאן  או השאירו פרטים באתר לקבלת הצעה מחברות למימוש זכויות רפואיות

תגובות ושאלות יתקבלו בברכה.

* indicates required field
CAPTCHA


Refresh
 

זכויות ביטוח לאומי לחולה סוכרת

כיום מחלת הסוכרת מוכרת כמחלת עבודה שעלולה להגרם בעקבות אירוע חריג בעבודה, או מצב של מתח ולחץ מתמשך בעבודה. במצבי טראומה ולחץ, רמת הסוכר בדם עולה ורמת האינסולין יורדת. סוכרתי אל תמתין ממש זכויות ביטוח לאומי ויתר זכויות המוקנות לחולי סוכרת על מנת לקיים אורח בריא ונקי מדאגות